No Play verzorgt praktijk gerichte opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van het detecteren en interpreteren van schadelijke stoffen met behulp van detectieapparatuur.
 
Voorbeelden van onze doelgroepen zijn medewerkers van hulpverlenende diensten die in het kader van ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen (O.G.S.) te maken kunnen krijgen met deze stoffen. Denk hierbij aan brandweer-, politie-, en ambulancepersoneel.
 
Andere belangrijke doelgroepen zijn de medewerkers van bedrijven die met schadelijke stoffen werken. Voorbeelden zijn medewerkers (procesoperators) in de (petro)chemische en biofarmaceutische industrie, binnenvaart, tankterminals en op- en overslagbedrijven.
 
Bovendien richt No Play zich op veiligheidspersoneel dat werkzaam is als brandwacht en/of mangatwacht.
 
De aandachtsgebieden in de les-, en leerstof van No Play zijn heel divers. Thema's kunnen onder andere zijn: asbest, radioactieve stoffen en ioniserende straling, gassen en dampen, fysische eigenschappen en gedrag van schadelijke stoffen, blusgassen en blusschuim, gebruik van chemiekaarten en andere naslagwerken of informatiebronnen, besloten ruimten, gierkelders, explosiegevaar en giftigheid, het meten van gegaste containers, gebruik van detectieapparatuur, het interpreteren van detectieresultaten, herkennen, erkennen en bewustwording, opleiding en herhaling van praktisch gasmeten, meetpractica, etc.
 
Voor nadere informatie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u ons op verschillende manieren bereiken:
 
Telefoon: +31 180 63 36 09
 
e-mail: noplay@noplay.nl
 
Postbus 11191, 3004 ED  Rotterdam